Voor wie stilte-educatie?

IAM richt zich op de volgende doelgroepen:
  • kinderen en jongeren
  • leerkrachten
  • ouders
  • pabostudenten
  • medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  • directies
Ook andere groepen opvoeders kunnen een workshop of studiedag aanvragen.