Workshops

IAM organiseert workshops rond diverse thema's die te maken hebben met innerlijke rust en stilte, onderwijs en opvoeding.

Opbouw van een workshop

Een stilte-educatie-workshop is opgebouwd uit een aantal elementen:

 • Inleiding over het thema.
 • De deelnemers doen ervaringen op d.m.v. verschillende werkvormen.
 • Er vindt een uitwisseling van ervaringen en gedachten plaats.
 • Er wordt gesproken over hoe de werkvormen in het team, in de klas of in het gezin een plaats kunnen krijgen.

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

 • Waarom zijn innerlijke rust voor kinderen en leerkrachten en ouders van belang?
 • Wat geeft je innerlijke rust in je dagelijks leven en in je werk?
 • Welke 'oefeningen' maken het mogelijk stilte en rust te ervaren?
 • Hoe zijn ze inpasbaar in je werksituatie?
 • Welke 'werkvormen' zijn geschikt voor kinderen?
 • Hoe zijn ze in de klassensituatie/gezinssituatie te gebruiken?
 • Welke factoren in de klas en het gezin hebben een gunstige uitwerking op innerlijke rust en aandachtig aanwezig zijn?
 • Hoe kan stilte-educatie de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunen?