Studiedagen

IAM organiseert op maat gesneden studiedagen voor scholen, opleidingen, medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De school of instelling heeft een belangrijke inbreng bij de precieze invulling van de studiedag.

De globale opzet van een studiedag komt overeen met die van een workshop:

Opbouw van een studiedag

 • Inleiding over het thema.
 • De deelnemers doen ervaringen op d.m.v. verschillende werkvormen.
 • Er vindt een uitwisseling van ervaringen en gedachten plaats.
 • Er wordt gesproken over hoe de werkvormen in het team, in de klas/groep of in het gezin een plaats kunnen krijgen.

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

 • Waarom zijn innerlijke rust voor kinderen en leerkrachten en ouders van belang?
 • Wat geeft je innerlijke rust in je dagelijks leven en in je werk?
 • Welke 'oefeningen' maken het mogelijk stilte en rust te ervaren?
 • Hoe zijn ze inpasbaar in je werksituatie?
 • Welke 'werkvormen' zijn geschikt voor kinderen?
 • Hoe zijn ze in de klassensituatie/gezinssituatie te gebruiken?
 • Welke factoren in de klas en het gezin hebben een gunstige uitwerking op innerlijke rust en aandachtig aanwezig zijn?
 • Hoe kan stilte-educatie de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunen?