Lezingen

IAM verzorgt op uitnodiging van een school of instantie een lezing die te maken heeft met stilte-educatiethema's voor ouders en/of docenten.

Mogelijke onderwerpen:

  • innerlijke rust bevorderende omgeving, activiteiten en oefeningen
  • stilte en de docent
  • invloed en uitwerking van echte aandacht
  • van (on)macht naar innerlijke kracht
  • omgaan met onrustig gedrag
  • flow
  • open luisteren
  • omgaan met emoties