Conferenties

IAM organiseert op vraag of op eigen initiatief af en toe een conferentie waarbij het thema innerlijke rust en stilte centraal staat. De deelnemers kunnen luisteren naar een aantal lezingen en kunnen kiezen uit verschillende workshops.

De conferentie kan zich specifiek richten op leerkrachten en/of ouders of op mensen van verschillende disciplines die zich buigen over het belang van stilte: polictici, ecologen, kunstenaars, schrijvers, criminologen, gezondheidszorgers, ruimtelijke ordening.