Aanbod voor basisscholen

Voor leerkrachten

 • uiteenzetting over stilte-educatie op teamvergadering
 • workshop
 • stilte-educatie studiedag
 • serie van bijvoorbeeld vier bijeenkomsten
 • begeleiding van leerkrachten bij het vinden van stiltemomenten en -vormen in hun klas
 • meditatie-, stiltecursus
 • ondersteuning bij het inrichten van een stilteruimte in de school
 • bijeenkomst(en) met leerkrachten van verschillende scholen
 • één of meerdaagse stilte-retraite

Mogelijke thema's voor een workshop of een studiedag voor leerkrachten

 • Wat werkt in de klassensituatie stilte en innerlijke rust bevorderend?:
  • Stiltebevorderende activiteiten
  • Stiltebevorderende oefeningen
  • Stiltebevorderende kwaliteiten en stiltebevorderend gedrag van de leerkracht
 • Innerlijke rust en invloed van inrichting klaslokaal, eten, drinken, beweging, frisse lucht.
 • Hoe blijf je in je kracht in een moeilijke klassensituatie, tijdens een vergadering, tijdens een oudergesprek. Hoe reageer je vanuit innerlijke rust? Wat doe je als je uit balans bent?
 • Tips voor het gezamenlijk beginnen van de schooldag of een vergadering met o.a. een stilte-moment.
 • Meer inzicht krijgen in energiebronnen en -lekken voor docenten en /of leerlingen.
 • Stilte als de bron en het verbindende element van de verschillende religies.

Voor kinderen

Stilte-oefeningen met individuele leerlingen, in kleine groepjes of met een hele klas.

Voor ouders

 • ouderavond, lezing of workshop over het belang van innerlijke rust en stilte voor ouders en kinderen, met tips en oefeningen die bruikbaar zijn in het leven van alledag.
 • een cursus van drie of meer avonden. De centrale vraag in de cursus is: Hoe kan ik als opvoeder zo open en helder mogelijk, vanuit innerlijke rust, weten wat mijn kind én ik zelf in een bepaalde situatie nodig hebben?
 • één of meerdaagse stilte-retraite