Wat biedt IAM?

IAM biedt diverse activiteiten aan om innerlijke rust en stilte bewust te leren ervaren en waarderen:

Voorbeelden van het IAM-aanbod


IAM kan:

  • door een school worden uitgenodigd om rond het thema stilte-educatie een workshop, studiedag of cursus voor het hele team te organiseren.
  • individuele leerkrachten begeleiden die in hun klas stilte-educatie willen invoeren.
  • een lezing geven voor directies en schoolbesturen.
  • kinderen begeleiden die willen leren mediteren.
  • een ouderavond of een oudercursus verzorgen over innerlijke rust en stilte of over een verwant opvoedkundig thema.
  • een regionale of landelijke dag organiseren voor opvoeders.
  • een stilteretraite voor leerkrachten en/of ouders organiseren.
  • advies geven en meehelpen bij het inrichten van een stilteruimte op school.

Activiteiten

Overzicht IAM-aanbod per leeftijdscategorie